Subvencions

Ajudes i subvencions any 2020

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: 22 de juny de 2020
De justificació: 31 de març de 2021

Documentació
Bases específiques de la convocatòria
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació
 

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis:

De sol·licitud: a partir del 25 de febrer de 2020
De justificació: segons estableix el conveni vinculat a la subvenció

Documentació

Ordenança general de subvencions
                       
Formularis

Per a la sol·licitud:

Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

MOSTRA LITERÀRIA 2020

Convocatòria
Bases

Ajudes i subvencions vigents de l'any 2019

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA - SEGONA CONVOCATÒRIA

Convocatòria


SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud:
- Primera convocatòria: 1 de juliol de 2019
- Primera convocatòria: 31 d'agost de 2019
De justificació: 31 de març de 2020

Documentació
Bases específiques de la convocatòria
Edicte de publicació de la primera convocatòria al BOP
Edicte de publicació de la segona convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació
 

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis:

De sol·licitud: a partir de l'1 de gener de 2019
De justificació: segons estableix el conveni vinculat a la subvenció

Documentació

Ordenança general de subvencions
                       
Formularis

Per a la sol·licitud:

Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 10-07-2020 12:14