Subvencions

Ajudes i subvencions any 2021

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis
De sol·licitud: del 5 de març al 31 de maig de 2021
De justificació: fins al 31 de març de 2022 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació
Pendent d’aprovar la modificació pel Ple

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

 

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Pendent convocatòria

Ajudes i subvencions vigents any 2020

SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: 22 de juny de 2020
De justificació: 31 de març de 2021

Documentació
Bases específiques de la convocatòria
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació
 

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis:

De sol·licitud: a partir del 25 de febrer de 2020
De justificació: segons estableix el conveni vinculat a la subvenció

Documentació

Ordenança general de subvencions
                       
Formularis

Per a la sol·licitud:

Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació

MOSTRA LITERÀRIA 2020

Convocatòria
Bases

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-03-2021 08:45