Dades d'atur de desembre de 2020

Última revisió 11-01-2021 10:28
05/01/2021

Acabem l’any amb 493 persones aturades; 5 més que al novembre. Així que es pot afirmar que les dades d’atur del 2020 són dolentes.

Quant a la comparació interanual, respecte del desembre de 2019 l’atur ha augmentat en 87 persones. Cal dir que les variacions interanuals al llarg de l’any 2020 han estat negatives, ja que tots els mesos, excepte al gener, hi ha hagut més persones aturades que el mateix mes del 2019.

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014:

Dades d'atur desembre 2020

La sèrie de dades de persones aturades des del 2014 a Arenys de Munt ens mostra que els mesos de desembre acostumen a reduir-se, tot i que l’any 2019 va augmentar, com també ho ha fet aquest any.

El mes passat ens preguntàvem si es podria parlar d’un redreçament de la tendència negativa de les dades d’ocupació, ja que durant el període entre el setembre i el novembre l’atur s’havia reduït. Veiem que aquest mes s’ha trencat aquesta petita recuperació.

Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos:

Dades d'atur desembre 2020

Observant l’evolució del nombre de persones aturades al llarg del 2020, veiem que el moment de l’any en què hi ha hagut menys persones en situació d’atur és el gener (400) i el moment en què n’hi ha hagut més és el juny (513).

L’atur a Arenys de Munt aquest any 2020 entre el gener i el desembre ha crescut en 93 persones.

Atur a Arenys de Munt i els altres àmbits de referència:

Aquest darrer mes del 2020 l’atur ha pujat al Maresme, Barcelona i Catalunya.

A Catalunya els mesos de desembre l’atur acostuma a reduir-se; aquesta ha estat la primera vegada en els darrers deu anys que ha pujat.

Quadre 2: Aturats del mes i comparativa territorial i evolució:

Dades d'atur desembre 2020

Font de les dades:
Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya:
Nota d’atur registrat. Desembre 2020. Data d’actualització: 05/01/2021
Atur per comarques i municipis. Dades de desembre de 2020

Dades d'atur desembre 2020
Dades d'atur desembre 2020