Dades d'atur de novembre de 2019: puja el nombre de persones aturades

Última revisió 25-06-2020 22:49
05/12/2019

El novembre és un mes en què l’atur acostumava a baixar al municipi; aquest any, però, ha augmentat. Tot i que no és una gran pujada, sí que és una dada que cal llegir negativament, ja que s’ha trencat una tendència.

A diferència d’Arenys de Munt, a Catalunya l’atur dels novembres en els darrers anys va pujar; tot i això, l’increment del 2019 ha estat inferior al dels anys precedents, per la qual cosa l’Observatori del Treball i Model Productiu fa una lectura positiva del comportament de l’atur al total del país.

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014

Quadre 2: Aturats del mes i comparativa

Nombre d’aturats

Variació mensual

Variació anual

Arenys de Munt

402

+4

+1,02%

-23

-5,86%

El Maresme

25.246

+580

+2,35%

-338

-1,32%

D. Barcelona

283.888

+145

+0,1%

-1.368

-0,50%

Catalunya

390.182

+2.915

+0,80%

-4.223

-1,1%

Al quadre 2 es por veure que l’atur ha augmentat també a la resta d’àmbits de referència (Catalunya, Barcelona i el Maresme).

És interessant observar que la variació anual de persones aturades és més favorable al municipi que als altres àmbits, ja que el descens relatiu és major.

L’atur a Arenys de Munt

La taxa d’atur a Arenys de Munt corresponent al tercer trimestre és del 9,68%, la qual cosa suposa un augment percentual de l’1,02% respecte del segon trimestre i un descens del 0,89% respecte del tercer trimestre de l’any 2018.

De les 402 persones aturades al novembre, 165 són homes (41%) i 237 són dones (59%).

Per edats, 20 tenen menys de 25 anys (5%), 91 entre 25 i 39 anys (23%), 157 entre 40 i 54 anys (38%) i 139 són majors de 55 anys (34%).

Gràfic 1: Aturats per edatsGràfic 2: Aturats per temps de permanència a l’atur

>

Quant al temps que porten aturades aquestes persones, 224 (56%) fa menys de 12 mesos que estan inscrites i 178 (44%) fa més d’un any que estan inscrites. Cal apuntar que, del total de persones aturades, 121, el 30% són aturats de molt llarga durada (més de 24 mesos inscrits).

Font de les dades: Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
• Nota d’atur registrat. Novembre 2019
• Atur per comarques i municipis. Novembre 2019