Aigües d'Arenys recupera la mina del Cornell per abastir gran part del municipi

Última revisió 25-06-2020 20:25
06/05/2020

La mina del Cornell, o de Can Cornei, torna a estar operativa i podrà donar aigua a bona part del nucli urbà d'Arenys de Munt. Aigües Arenys l'ha recuperada després d'un procés que s'ha allargat des del 2019 fins ara. Tenir aquesta mina activa de nou permetrà estalviar en la compra d'aigua i abastir el municipi amb recursos hídrics propis.

La mina del Cornell havia estat la font principal d’aportació d'aigua al poble durant el segle passat, però darrerament havia quedat abandonada. L'any 2019 es va començar a recuperar aquesta valuosa infraestructura hidràulica, sense conèixer-ne el traçat, on eren els pous ni en quin estat estaria l'aigua. L'arenyenc Francesc Rodríguez “Quicu”, minaire i encarregat del manteniment de la mina del Cornell durant bona part de la seva vida, va ser clau per descobrir-ne el traçat, els pous i els punts de desviament de les aigües cap a la riera de Sobirans.

Una empresa especialitzada en la millora de mines i pous s'ha encarregat de la recuperació, en dues fases: una a l'abril de 2019 i una altra ara, al març de 2020. S'han pogut netejar 320 ml dels 980 ml totals, corresponents al tram que va des del dipòsit del Cornell fins al pou del desviament de les aigües cap a la riera de Sobirans, situat a Can Colomer. L’actuació definitiva ha estat aquest passat mes d’abril, quan es va millorar la connexió físico-química de la mina amb el dipòsit, incorporant-hi un cabalímetre, nova canonada i un aparell clorador d’hipoclorit sòdic per poder tractar l’aigua abans de ser entrada al dipòsit.

La mina del Cornell té una longitud de 980 ml, amb inici al dipòsit del Cornell i final a tocar del parc de Lourdes, a la riera de Can Mora. En gran part, està formada per un calaix de formigó hidràulic en forma d'U i parets de totxo massís o bé de sauló, que és el terreny més comú al llarg del traçat. Les dimensions varien segons trams, però es manté una base quadrada d’amplada constant de 50 cm i una alçada d’entre 120 i 150 cm, amb part superior de volta sobre el propi terreny natural.

Sempre que els aqüífers del Montnegre, la climatologia i les qualitats químiques de l’aigua ho permetin, Aigües Arenys podrà disposar de l'aportació d'aigua d'aquesta mina i estalviar en la compra d’aigua al Consell Comarcal per poder dedicar aquests recursos a millorar altres punts de la xarxa que reclamen intervencions.

Actualment a Arenys de Munt es disposa de vuit pous en explotació, però no tots són utilitzables al mateix moment o no disposen de l’aigua amb els criteris de qualitat que exigeix el Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya.