Ajuts per al menjador de les escoles bressol

Última revisió 24-08-2020 12:51
18/08/2020

S'ha obert el període de presentació de sol·licituds d’ajut per al servei de menjador de les escoles bressol d’Arenys de Munt fins al 21 de setembre.

L’Ajuntament d’Arenys de Munt posa a disposició de les famílies empadronades al municipi que durant el curs 2019-20 van tenir els infants matriculats a escoles bressol del poble l’ajut destinat al servei de menjador. Aquest ajut cobrirà la totalitat del cost del dinar amb un límit de dies, que vindrà determinat per la puntuació obtinguda per la situació de cada unitat familiar. L’import màxim establert per sol·licitant és de 744 € per infant i 1.488 € per unitat familiar perceptora.

Aquest ajut va dirigit a totes aquelles famílies que pateixen situacions de vulnerabilitat socioeconòmica o afectades a nivell laboral i econòmic a causa del COVID-19, ja sigui per la pèrdua de feina, per la implementació d’un ERTO o, en cas dels autònoms, per l’aturada de l’activitat (no essencial) motivada pel decret de l’estat d’alarma a partir del 15 de març de 2020 i successius decrets.

Enguany, davant l’excepcionalitat de la situació que estem vivint, el govern municipal ha valorat convenient adoptar dues mesures que permetin arribar a un major nombre de persones: ampliar la dotació econòmica de la convocatòria en relació a l’any anterior amb 7.199 € més, passant de 2.801 € a 10.000 €, i eixamplar els criteris de les bases dels ajuts.

Les sol·licituds es poden presentar per escrit mitjançant el model normalitzat, que podeu trobar a la pàgina de subvencions d'Acció Social del web municipal i a l’Oficina d’Atenció a la Vila (OAV).

Les sol·licituds es poden presentar amb la documentació exigida, per via telemàtica o bé a l’Oficina d’Atenció a la Vila. També es podran presentar a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Ajuts menjador escola bressol
Ajuts menjador escola bressol