Dades d'atur d'octubre de 2020

Última revisió 09-11-2020 08:39
05/11/2020

Aquest octubre l’atur al municipi ha baixat de nou, ara en 15 persones. Aquesta bona dada, que s’ha repetit en els dos darrers mesos, encara no compensa les pujades que van tenir lloc entre el febrer i el juny.

Respecte de l’octubre del 2019, l’atur ha augmentat en 96 persones (un 24,12%).

Quadre 1: Variació mensual de l’atur des del 2014:

Dades d'atur octubre 2020

Des de l’any 2013, cada mes d’octubre l’atur a Arenys de Munt augmentava respecte del corresponent mes de setembre. Aquest any, en canvi, ha baixat.

Caldrà observar l’evolució de la dada d’atur per comprovar si la tendència negativa del 2020 comença a redreçar-se.

Recordem que les dades d’atur no contemplen els treballadors que han estat objecte d’un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i no tenim dades dels treballadors que s’han reincorporat a l’activitat un cop finalitzat l’estat d’alarma.
 

Atur a Arenys de Munt i els altres àmbits de referència

Al contrari que a Arenys de Munt, al total de Catalunya, a la comarca i a la demarcació de Barcelona les xifres d’atur registrat han augmentat. Tot i que en valors relatius aquest augment és petit (1,33% com a màxim), la variació anual a tots el àmbits és molt alta: hi ha entre un 20 i un 25% més de persones aturades respecte de l’octubre del 2019.

Quadre 2: Aturats del mes i comparativa territorial:

Dades d'atur octubre 2020

 Gràfic 1: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos:

Dades d'atur octubre 2020

Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Nota d’atur registrat d’octubre de 2020.
Dades d’atur per municipis i comarques, octubre de 2020
Consultes interactives del mercat de treball i relacions laborals: atur registrat i demandes d’ocupació, octubre de 2020

Dades d'atur octubre 2020
Dades d'atur octubre 2020