Obert el període de sol·licitud dels ajuts per a activitats d'estiu 2020

Última revisió 09-09-2020 08:07
03/09/2020

S’ha obert el període de presentació de sol·licituds d’ajuts per a activitats d’estiu, destinats a afavorir l’assistència dels infants i adolescents a les diverses activitats d’estiu. El termini per entrar les sol·licituds finalitza el 13 d’octubre de 2020.

L’objecte de l’ajut és oferir suport als infants i/o adolescents empadronats a Arenys de Munt que estan en situacions sociofamiliars i econòmiques vulnerables i que, per aquest motiu, tenen dificultats per accedir a les activitats de lleure durant l’estiu (casals, colònies, campaments, rutes i activitats esportives); així mateix, s’intervé en els processos de desigualtat social.

L’ajut està dirigit a les famílies que estiguin empadronades al municipi i amb escassos recursos econòmics. La concessió de l’ajut per a activitats d’estiu serà, com a màxim, per a dues activitats per infant o adolescent i amb una durada màxima de tres mesos entre les dues activitats.

El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2020 a la concessió dels ajuts objecte de la convocatòria serà de 6.000 €, amb una dotació màxima individual de 300 € per fill/a.

Les sol·licituds es poden presentar per escrit mitjançant el model normalitzat, que està disponible a l’apartat de subvencions del web de l’Ajuntament i a l’Oficina d’Atenció a la Vila (OAV).

Les persones físiques poden presentar la sol·licitud, conjuntament amb la documentació exigida, per via telemàtica o bé a l’Oficina d’Atenció a la Vila.

També es podran presentar a qualsevol dels llocs que preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Activitats d'estiu
Activitats d'estiu