S'ajorna el cobrament del rebut de l'aigua del primer trimestre i es redueix el cànon de l'aigua als rebuts d'abril i maig

Última revisió 25-06-2020 20:25
02/04/2020

Amb motiu de l’actual crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus, s’ha modificat el pla d’operacions d'Aigües d'Arenys per tal de garantir el subministrament i la qualitat de l’aigua en els escenaris més adversos.

S’ajornarà un mes el pagament de les factures emeses del primer trimestre i també es continuarà donant facilitats als fraccionaments dels rebuts, com s’ha anat fent sempre.

S’amplia el termini de la gestió de sol·licituds per a bossa social per aplicar durant l'any en curs. Caldrà demanar-ho cada any i s'aplica en el moment que es demana. Aquelles persones que ja ho gaudeixin caldrà que renovin la sol·licitud dins el primer trimestre de l'any següent.

S’aplicarà una reducció del cànon de l’aigua en un 50% als usuaris domèstics a les factures de l’1 d’abril al 31 de maig, i també del 50% a les indústries, petites i mitjanes empreses, comerços i autònoms. Als usuaris domèstics que ja gaudeixen de la tarifa social del cànon de l’aigua se’ls aplicarà un tipus de gravamen de 0 euros en tots els trams de consum.

Mentre l’estat d’alarma estigui vigent, Aigües d'Arenys no suspendrà, en cap cas, cap subministrament per falta de pagament.

Des d’Aigües d’Arenys es prioritzarà enllestir les obres i inversions que, un cop finalitzat l’estat d’alarma, afavoreixin la dinamització del teixit econòmic d’Arenys de Munt.

L'atenció presencial a les oficines d’Aigües d’Arenys no estarà disponible durant el període d’alarma. No obstant això, es poden seguir fent tràmits mitjançant via telefònica al 93 795 01 12 i també per correu electrònic a atencio@aiguesdarenys.cat.

El telèfon 93 795 01 12 segueix donant servei 24 hores per atendre les urgències i avaries que puguin sorgir.