S'obre la convocatòria de beques de menjador escolar per al curs 2020-21

Última revisió 02-07-2020 12:59
30/06/2020

El Consell Comarcal del Maresme ha aprovat la convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2020-2021, una prestació que va dirigida a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics.

Qui pot demanar la beca?

Tenen dret a sol·licitar-les totes aquelles famílies empadronades al municipi que tinguin infants escolaritzats als nivells d’educació infantil, primària i ESO, que es trobin en situacions socioeconòmiques desfavorides, que compleixin els requisits marcats a les bases reguladores de la convocatòria i que no hagin sol·licitat els mateixos ajuts a altres administracions públiques.

Període de presentació

El termini de presentació de sol·licituds comença el 1 de juliol  i finalitza el 31 de juliol.

L’Ajuntament d’Arenys de Munt serà l'ens encarregat de tramitar les sol·licituds dels alumnes empadronats al municipi. A més, atesa la situació excepcional per evitar la propagació de la Covid-19, les sol·licituds es tramitaran telemàticament a través del web municipal o amb cita prèvia a l’OAV, trucant al número de telèfon 937937980.

Podeu consultar les bases de la convocatòria. També podeu consultar la informació de la convocatòria al web del Consell Comarcal.

Aquests són els documents que cal adjuntar en la presentació de la sol·licitud:

- Formulari de sol·licitud per presentar telemàticament
- Formulari de sol·licitud per presentar presencialment
- Instància genèrica
- Consentiment de dades personals i protecció de dades
- Còpia dels DNI en cas de demanar la beca per primera vegada

Documentació complementària:

• Infants en acolliment: s'acreditarà mitjançant la resolució d'acolliment (de DGAIA)
• Conveni o sentència de divorci: en el cas que un dels membres ja no visqui al domicili però estigui en el document d'empadronament, o l'acta final de mediació del Departament de Justícia

Beques menjador escolar
Beques menjador escolar