Governança

Millorar la gestió del sector públic local i les sistemàtiques per implementar les decisions preses és millorar els serveis i l'atenció a la ciutadania. Som servei públic fet per persones i per a les persones. Treballem per agilitar, simplificar i racionalitzar l'Administració local, introduint la cultura de la despesa pública en termes de cost, impulsant l'eAdministració, incrementant la transparència, creient en el retiment de comptes i estalviant i optimitzant recursos, sense perdre qualitat en els serveis.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-07-2020 10:42