Abastiment d'aigua potable

Depèn de: Aigües d'Arenys (GUSAM)

Serveis que ofereixen

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Àmbit Temàtic

Infraestructures i Serveis

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 12-11-2019 10:03