Atenció i prevenció de la violència masclista

Serveis que ofereixen:

 • Línia d'atenció a les dones en situació de violencia masclista: Línia d'atenció a les dones que consisteix a informar, assessorar i orientar les dones que es trobin en qualsevol situació de violència masclista.
   
 • Renda Activa d'Inserció (RAI): La RAI està destinada a col·lectius amb ingressos inferiors al 75% del salari mínim interprofessional amb especial dificultat per trobar feina i en situació de necessitat econòmica.
   
 • SIAD (Servei d'Informació i Atenció a les Dones): Servei públic i gratuït que ofereix a les dones informació, orientació i assessorament en tots aquells aspectes relacionats amb la seva vida.
   
 • SIE (Servei d'Intervenció Especialitzada): El Servei d'Intervenció Especialitzada és un servei gratuït que ofereix atenció integral i recursos en el procés de recuperació i reparació a les dones que han patit o pateixen situació de violència, i també a llurs fills i filles.

Línies dels serveis:

 • Creació i realització d'accions de prevenció i sensibilització
 • Creació de grups d'empoderament
 • Recolzament i ajuts

Depèn de: Benestar social
Depèn de: Igualtat de gènere

Persones destinatàries

Ciutadania, en general

Servei obligatori

Punts de prestació

Cost per a l'usuari

Gratuït

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14-11-2019 12:35