Servei d'Acollida itinerant

Definir i posar en pràctica un model d’acollida per a qualsevol nou ciutadà al municipi, tot ordenant la xarxa pública de serveis, establint circuits clars, a la vegada que oferint un tracte en igualtat de condicions i normalitzat d’accés als serveis potenciant els processos informatius municipals.

Línies de servei:

  • Garantir l’accés en igualtat de condicions dels ciutadans als recursos i serveis municipals.
  • Facilitar l’autonomia de les persones nouvingudes al municipi.
  • Oferir eines informatives i formatives a les persones nouvingudes per afavorir la seva inclusió a la societat d’acollida, així com als professionals que atenen a la població.
  • Reforçar aquelles accions o programes entorn a l’acollida que ja s’estan duent a terme al municipi.

Depèn de: 
Benestar social, en conveni amb el Consell Comarcal del Maresme

Punts de prestació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-11-2019 12:52