Oficina d'Atenció a la Vila (OAV)

CARTA DE SERVEIS OFICINA D’ATENCIÓ DE LA VILA

Presentació

L’Oficina d Atenció al Vilatà (OAV) neix per apropar l’Ajuntament a tots els ciutadans i ciutadanes. Per proporcionar tota la informació possible. Per facilitar la gestió de tràmits municipals i també d’altres administracions concertades. Una via de contacte directa i ràpida entre l’Ajuntament i tu.

La missió de L’OAV és atendre, sota uns criteris d'eficàcia i d'eficiència, els ciutadans i les ciutadanes que entren a les nostres oficines, per telèfon o telemàticament,  a demanar informació o fer alguna gestió.

Què fem ?

L’Oficina d Atenció al Vilatà (OAV) proporciona la màxima informació possible i facilita la tramitació dels assumptes administratius d'àmbit municipal i d'altres administracions concertades, sota els criteris de proximitat, eficàcia i eficiència en l'atenció de les persones.

Què oferim ?

L’Oficina d Atenció al Vilatà proporciona:

 • Informació sobre els equipaments culturals, esportius i de lleure d’Arenys de Munt, l'agenda d'actes municipals i les entitats ciutadanes.
 • Informació sobre els horaris i les rutes dels transports urbans i interurbans.
 • Orientació sobre els tràmits que hagueu de fer amb l'Ajuntament d’Arenys de Munt.
 • Orientació sobre consum
 • Emissió certificats digitals IDcat
 • Tramitacions: Registre d'Entrada, Padró Municipal d'Habitants, Cens d'Animals de Companyia.
 • Bústia d'Avisos i Suggeriments.

A qui ens adrecem ?

A totes les persones que es dirigeixin a l'Ajuntament d’Arenys de Munt per demanar informació sobre la ciutat o gestionar qualsevol tràmit municipal.

Com podeu accedir al nostre servei?

 • Presencialment, a la adreça  Rambla Francesc Macià, 59, 08358 Arenys de Munt,
 • Per telèfon al 937 93 79 80
 • A través del web municipal: www.arenysdemunt.cat
 • A través del correu electrònic: ajuntament@arenysdemunt.cat

El nostre compromís

A l'OAV ens comprometem a:

 1. Donar resposta a les consultes d'informació rebudes a la bústia ajuntament@arenysdemunt.cat en un termini màxim de 2 dies hàbils.
 2. Mantenir una mitjana de temps d'espera en l'atenció personal inferior a 15 minuts.
 3. Proporcionar una mitjana de temps d'espera telefònica inferior  2 minuts
 4. Fer seguiment de la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament d’Arenys de Munt perquè es doni resposta en menys de 3 mesos.
 5. Obtenir una puntuació mínima de 7 en les enquestes de satisfacció.

Ajudeu-nos a millorar

 • Adreceu-vos al servei o truqueu-hi en les hores de més fluïdesa.
 • Informeu-vos prèviament per telèfon o per canals telemàtics de la documentació necessària per el tràmit.
 • Veniu amb la documentació completa una sola vegada.
 • Feu el tràmit amb temps, sense esperar el dia de venciment.
 • Porteu la instància omplerta: guanyarem temps.
 • Feu-nos saber els errors que detecteu i els canvis en les vostres dades per mantenir el nostre fitxer actualitzat.

Si ens feu arribar els vostres comentaris, mitjançant el formulari que teniu a la vostra disposició al portal www.arenysdemunt.cat , podrem millorar aquesta Carta de Serveis.

Contacte

 • A les oficines d'atenció ciutadana, Rambla Francesc Macià, 59, 08358 Arenys de Munt
 • Per telèfon al 93 7937980
 • A través del correu electrònic: ajuntament@arenysdemunt.cat

 

Compliment dels compromisos

Consultes d'informació rebudes a la bústia

Donar resposta a les consultes d'informació rebudes a la bústia ajuntament@arenysdemunt.caten un termini màxim de 2 dies hàbils.

 •  

Periode

Consultes rebudes

Consultes contestades dins de termini

Grau d'acompliment

Semàfor

2020  

 

 

100%

Semàfor verd

 

Temps d'espera en l'atenció personal

Mantenir una mitjana de temps d'espera en l'atenció personal inferior a 15 minuts.

 

Periode

Mitjana de temps d'espera recollida

Mitjana de temps d'espera màxima

Grau d'acompliment

Semàfor

2020  

7 minuts 57 segons

15 minuts

100%

Semàfor verd

 

 

Temps d'espera telefònica

Proporcionar una mitjana de temps d'espera telefònica inferior a 20 segons.

Periode

Mitjana de temps d'espera recollida

Mitjana de temps d'espera màxima

Grau d'acompliment

 

Semàfor

2020  

 

 

100%

 

Semàfor verd

 

 

 

 

 

Bústia d'Avisos

Fer seguiment de la Bústia d'Avisos de l'Ajuntament d’Arenys de Munt perquè es doni resposta en menys de 15 dies

 

Periode

Respostes dins de termini

Total avisos

Grau d'acompliment

Semàfor

2020  

     

Semàfor groc

 

 

 

 

Enquestes de satisfacció i dades històriques dels indicadors de la carta de serveis de l’OAV

Obtenir una puntuació mínima de 7 en les enquestes de satisfacció. Vegeu tot seguit el resultat de les últimes enquestes realitzades:

Dades històriques dels indicadors: 

 

Periode

Puntuació obtinguda

Puntuació mínima

Grau d'acompliment

Semàfor

2020

 

 

100%

Semàfor verd

 

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-03-2021 12:17