Aclariment sobre la campanya de recollida d'ADN dels gossos

Última revisió 24-11-2022 12:35
24/11/2022

L’Ajuntament aclareix que el fulletó L’Ajuntament Informa sobre la campanya de recollida d’ADN dels gossos que s’ha passat recentment a les cases del poble és a tall informatiu i la fase de recollida de mostres genètiques de la campanya encara no s’ha iniciat.

Quan s’iniciï, s’informarà a través del web i la ràdio municipal sobre els passos que caldrà seguir. Fins llavors, l’Oficina d’Atenció a la Vila no disposarà d’informació sobre aquest tema.