Acció Social


Els Serveis Socials Bàsics són el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atenen els ciutadans i ciutadanes de forma personalitzada i estan integrats per un conjunt organitzat i coordinat d'accions professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

L'objecte principal dels Serveis Socials Bàsics és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió. Ofereixen atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i prestacions als quals es pot accedir. També poden promoure mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i atenció a maltractaments.

Els professionals valoraran la situació personal i social per determinar l'orientació més adequada.

Concretament, les funcions dels Serveis Socials Bàsics són:

  • Avaluar les situacions de necessitat.
  • Oferir informació i assessorament en relació als drets i els recursos socials.
  • Dissenyar programes individuals d'atenció per a persones dependents.
  • Prestar serveis d'ajuda a domicili, teleassistència i suport.
  • Prestar serveis d'intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
  • Promoure la inserció social, laboral i educativa dels usuaris.
  • Gestionar prestacions d'urgència social i determinades prestacions econòmiques.
  • Dissenyar i portar a terme projectes d'atenció col·lectiva, a nivell grupal i comunitari.


Per aprofundir en les competències en matèria de Serveis Socials podeu consultar la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials, i el Decret 142/2010, d'11 d'octubre, pel que s'aprova la cartera de Serveis Socials 2010-2011.

 

ATENCIÓ A LA CIUTADANIA I RECURSOS ESSENCIALS DE SERVEIS SOCIALS


PRESTACIONS ECONÒMIQUES

Qualsevol consulta amb Serveis Socials es pot fer a través del telèfon 93 793 77 10 o del correu electrònic ssocials@arenysdemunt.cat, en horari de 9 del matí a 2 del migdia, de dilluns a divendres.

Prestacions econòmiques de caràcter social

Les persones que desitgin fer alguna sol·licitud en relació a les prestacions econòmiques contemplades a les Bases Reguladores de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social a Arenys de Munt ho hauran de fer mitjançant la tramesa per mitjans telemàtics per tal d’evitar possibles contagis durant el temps que duri l’estat d’alarma i no haver de sortir dels seus domicilis.

En aquest sentit, l'Ajuntament recalca que ajudarà aquelles famílies amb dificultats a l’hora de presentar documentació de forma electrònica fent ús dels mitjans esmentats tot trucant al telèfon de l'OAV (93 793 79 80) o escrivint a oav@ademunt.cat.

Podeu consultar la sol·licitud i documentació per presentar la instància en aquest enllaç.


BANC D’ALIMENTS

En relació al DISAM (Centre de Distribució Solidària d’Aliments d’Arenys de Munt), se segueixen repartint lots de menjar els dies establerts, tot reforçant el servei, augmentant els dies de repartiment i atenent noves altes d’usuaris arran de la situació en què apareixen noves situacions de vulnerabilitat.

Paral·lelament, i gràcies al suport del grup de voluntaris creat al municipi arran de l’estat d’alarma, es reparteixen lots de menjar a domicili a persones vulnerables que no es poden desplaçar al magatzem del DISAM i/o que no tenen recursos.

Responsable polític

Dades

Professionals:
2 treballadores socials,
1 educador social,
1 treballadora familiar,
Professionals especialitzats

Adreça Sant Pau, 2 08358 Arenys de Munt

Telèfon 93 793 77 10

Correu electrònic ssocials@arenysdemunt.cat

Horari de dilluns a divendres de 9 a 14 h. Hores convingudes

Et pot interessar