Subvencions d'Esports

Ajudes i subvencions any 2021

SUBVENCIONS NOMINATIVES

Terminis

De sol·licitud: del 5 de març al 15 de setembre de 2021
De justificació: fins al 31 de març de 2022 o segons la data que s’estableix a la notificació de cada entitat

Documentació

Ordenança general de subvencions

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a la justificació:
Formulari de justificació


SUBVENCIONS PER CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Terminis
De sol·licitud: del 7 de juliol al 6 d’agost de 2021
De justificació: fins al 31 de març de 2022

Documentació
- Bases específiques reguladores
Edicte de publicació de la convocatòria al BOP

Formularis

Per a la sol·licitud:
Instància
Memòria del projecte a realitzar
Pressupost previst del projecte
Dades bancàries
Declaració responsable

Per a l'acceptació:
Formulari d'acceptació

Per a la justificació:
Formulari de justificació

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 07-10-2021 08:57