Arenys de Munt paralitza els cobraments dels tributs i estudia línies d'ajut per a l'activitat econòmica i l'economia familiar afectades per la crisi de la COVID-19

Última revisió 26-06-2020 14:35
19/03/2020

L’Ajuntament d’Arenys de Munt ha aturat els cobraments dels tributs mentre duri l’estat d’alarma pel coronavirus, i es mobilitza per actuar davant les afectacions que la crisi sanitària provocarà en els àmbits socials i econòmics del poble. En aquest sentit, s’estan valorant noves mesures econòmiques de caràcter extraordinari i urgent; ajudes a establiments comercials i de restauració que han hagut de tancar, i l’ampliació dels crèdits pressupostaris per a ajuts de lloguer i altres de caràcter social.

La primera mesura que ja s’ha aplicat, d’acord amb el Reial Decret 463/2020 del 14 març, ha estat suspendre temporalment els cobraments dels impostos, taxes, cànons i preus públics, sancions, multes i fraccionament durant la vigència de l’estat d’alarma, tant de l’Ajuntament com dels serveis que presta l’empresa municipal GUSAM SA.

La Regidoria de Promoció Econòmica està estudiant crear una nova línia d’ajuts, amb caràcter extraordinari, per als establiments comercials i de restauració que han hagut de tancar les seves portes; tenir en compte l’afectació i les possibles reduccions o retorns en les taxes que suporten per serveis municipals els establiments comercials: taxes d’escombraries, guals, ocupació de via pública per terrasses, ocupació de via pública (mercat no sedentari), cànons, etc.

Per pal·liar els efectes a l’economia familiar, la Regidoria d’Acció Social està valorant l’ampliació de la dotació econòmica d’ajuts per a lloguer i altres de caràcter social, i, si fos necessari, la realització de convocatòries extraordinàries.

Per poder finançar aquestes mesures caldrà una dotació extraordinària de recursos públics, a la qual previsiblement es donarà cobertura amb romanents del superàvit pressupostari de l’any 2019 i el fons de contingència previst en el pressupost 2020.