Mesures per garantir l'atenció a les dones en situació de violència masclista durant el confinament

Última revisió 25-06-2020 20:25
19/03/2020

La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una sèrie de mesures per tal que, durant el confinament pel coronavirus, no hi hagi cap dona desatesa quant a situacions de violència masclista.

El servei 900 900 120 tindrà un pes més important pel que fa a l’atenció de les dones. També se’n reforça la comunicació i divulgació, per tal que n’arribi el coneixement a totes les dones que el puguin necessitar, especialment en la seva modalitat de comunicació escrita a través de l’adreça 900900120@gencat.cat, que pot ser més operativa quan la dona es troba confinada amb l’agressor.

Es demana l’especial col·laboració de les persones de l’entorn, ja que, si la dona no pot efectuar les trucades o escriure, siguin aquestes les que es posin en contacte directament amb el servei.

Des de l’ICD es facilitarà puntualment, a través del web dones.gencat.cat i les xarxes socials institucionals, la informació sobre la resta de serveis operatius de tots els departaments de la Generalitat implicats i també els dels ens locals (SIAD) i de les entitats especialitzades.

Es restringeix l’accés de les persones usuàries als Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), excepte en cas d’emergència, i es reprogramen totes les visites presencials a contacte telefònic o per mitjans telemàtics. El telèfon del SIE Mataró-Maresme és el 93 796 13 00, i el correu electrònic siemataro.tsf@gencat.cat.