Dades d'atur de setembre de 2022: petit descens de la població aturada

Última revisió 06-10-2022 11:40
06/10/2022

El setembre finalitza amb 364 persones residents al municipi inscrites al SOC, 4 persones menys que el mes anterior. L’atur, doncs, ha baixat lleugerament, tal com succeeix els mesos de setembre a Arenys de Munt (vegeu quadre 1) des de l’any 2016.

Quadre 1: Variació mensual del nombre de persones aturades des del 2014
Dades d'atur setembre 2022

La xifra l’atur és la més baixa per a un mes de setembre des del 2008 (gràfic 1). Al gràfic s’aprecia el ritme de bonança i de crisi econòmica, especialment els punts més crítics, com ara els anys 2012 i 2020 (confinament) i els moments de recuperació econòmica, com la primera dècada del segle i l’any 2019.

Respecte al setembre del 2019, el darrer abans de la crisi, la diferència és de 30 persones menys a l’atur, i respecte de l’agost de 2020, l’any del confinament, la diferència és de 145 persones menys.

Gràfic 1: L’atur al municipi al setembre
Dades d'atur setembre 2022

Respecte de fa un any, hi ha 42 persones aturades menys. De nou, aquest mes el descens en la variació interanual és més moderat que els primers mesos de l’any. Les diferències interanuals s’han anat escurçant a mesura que han avançat els mesos. La raó és que l’any 2021 va ser un moment de recuperació econòmica.

Gràfic 2: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos
Dades d'atur setembre 2022

Al gràfic 2, que recull l’evolució anual de les xifres d’atur, veiem el repunt en el darrer mes i que la xifra de persones aturades és similar a la del mes de novembre de l’any passat, 42 persones menys que al setembre de 2021 i 22 persones menys que a l’abril, la xifra més alta del que portem de 2022.


Atur a Arenys de Munt i els altres territoris de referència

Quadre 2: Aturats de juliol; comparativa territorial i evolució

A la resta d’àmbits del nostre entorn, la xifra de persones aturades ha augmentat com és habitual els mesos de setembre, per raó de les incorporacions d’estudiants al mercat laboral i la finalització definitiva dels contractes lligats a la temporada d’estiu. Les variacions interanuals segueixen sent a la baixa a tots els territoris. A tots ells, la tendència de desacceleració del ritme de descens de l’atur interanual continua.

L’atur registrat a les Oficines de Treball a Catalunya ha crescut en 3.373 persones (+0,96%) respecte de l’agost, fins a situar-se a 354.318 persones aturades en finalitzar el mes de setembre. Tot i aquest increment, es tracta de la xifra més baixa d’atur registrat en un setembre des de 2008 (quan es van comptabilitzar 354.215 persones aturades). 

Des de 2008 el mes de setembre a Catalunya s’ha caracteritzat per registrar augments de l’atur, tret de l’any 2018, en què va caure un lleuger 0,1%, i del 2020 i 2021, marcats per l’evolució de la pandèmia de la COVID-19, en què el descens va ser del 0,5% i 3,2%, respectivament.

Al total de Catalunya per sexe, l’atur ha incrementat entre els homes i, en canvi, ha disminuït entre les dones. Atenent a l’edat, s’ha produït un fort augment en les persones joves menors de 25 anys, mentre que en el grup de 25 i més anys ha estat moderat. 

També a Catalunya respecte del sector d’activitat, a tots creix l’atur tret de la construcció, en què baixa lleugerament. 

L’ascens més intens correspon a l’agricultura, seguit pel col·lectiu de persones sense una ocupació anterior. Els increments a la indústria i els serveis son més discrets.

Territorialment, a totes les demarcacions ha augmentat l’atur, encapçalades per Lleida, mentre que a Barcelona és on menys ha pujat.

Pel que fa al Maresme, veiem que l’atur ha augmentat respecte del mes passat i ha baixat respecte de fa un any, seguint la mateixa dinàmica que la resta d’àmbits territorials. Tot i això, respecte del 2021 aquest setembre el nombre de persones aturades ha pujat a cinc municipis.

A la comarca l’atur ha pujat a vint dels trenta municipis i ha baixat a deu. L’augment de l’atur més destacat s’ha donat a Mataró i a Pineda de Mar. Als municipis on baixa l’atur el descens és petit; només és significatiu a Calella i Vilassar de Mar. 

Cal recordar que a les dades d’atur no estan incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per no estar considerades dins la classificació d’atur registrat.
 

Ocupació a l’agost de 2022

Dades d'atur setembre 2022Per contrastar amb les dades d’atur, ens fixem en les de persones afiliades a la Seguretat Social empadronades a Arenys de Munt.

Les xifres de què disposem són les corresponents al mes d’agost, i aquestes ens diuen que hi ha 4.155 persones que treballen, de les quals 2.198 són homes i 1.957 dones. Com ens trobem sempre, el nombre de dones treballadores és menor.

Dades d'atur setembre 2022Per rangs d’edat hi ha 618 joves menors de 30 anys que treballen: 1.370 tenen entre 30 i 44 anys; 1.287 estan entre els 45 i 54 anys i 880 són més grans de 55. Els trams centrals són els que compten amb la xifra més alta de persones treballadores, el 64% del total.

Dades d'atur setembre 2022Per altra banda, de les 4.314 afiliacions que s’han registrat a la Seguretat Social n’hi ha 3.384 per compte aliè i 930 autònoms.


Font de les dades: 
Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Setembre 2022. Data d’actualització: 04/10/2022.
• Atur per comarques i municipis. Dades de setembre 2022. Data d'actualització: 04/10/2022.
Observatori de Desenvolupament Local del Maresme:
• Persones ocupades i llocs ocupats segons residència padronal de l’afiliat. Agost 2022. Data d’actualització: 12/9/2022.