Dades d'atur d'octubre de 2022: important ascens de les xifres d'atur

Última revisió 04-11-2022 11:28
04/11/2022

El setembre finalitza amb 384 persones residents al municipi inscrites al SOC, 20 persones més que al setembre. Per primera vegada des de l’octubre de 2020 el nombre de persones aturades és superior al de 12 mesos abans en 4 persones (vegeu gràfic 1). Aquesta és una dada especialment negativa, perquè l’atur ha baixat a la resta d’àmbits territorials del nostre entorn.

Quadre 1: Variació mensual del nombre de persones aturades des del 2014:
Dades d'atur octubre 2022

Tot i el repunt, la xifra de l’atur és la més baixa per a un mes d’octubre des del 2007, deixant de banda l’any 2021, que va ser excepcionalment bo en termes d’ocupació (gràfic 1). Els mesos d’octubre a Arenys de Munt acostumen a ser dolents en termes de desocupació (vegeu quadre 1).

Gràfic 1: L’atur al municipi a l’octubre
Dades d'atur octubre 2022

Al gràfic 2, que recull l’evolució anual de les xifres d’atur, veiem que la d’aquest octubre és la segona més alta dels darrers 12 mesos, per darrere del mes d’abril. 

Respecte del juliol, quan vam tenir la xifra més baixa de persones aturades, aquest mes hi ha 32 persones aturades més.

Gràfic 2: Evolució de l’atur al municipi en els darrers 12 mesos
Dades d'atur octubre 2022

Atur a Arenys de Munt i els altres territoris de referència

Quadre 2: Aturats de juliol, comparativa territorial i evolució
Dades d'atur octubre 2022

A la resta d’àmbits del nostre entorn, la xifra de persones aturades ha disminuït, situació poc habitual el mes d’octubre, ja que generalment augmenta.

L’atur registrat a les Oficines de Treball a Catalunya ha caigut en 6.322 persones (-1,8%) respecte al setembre, fins a situar-se en 347.996 persones.

Al total de Catalunya l’atur baixa entre els homes amb més intensitat que entre les dones. Atenent a l’edat, baixa entre les persones de 25 i més anys, mentre que únicament augmenta entre les menors de 25 anys.

També a Catalunya, respecte del sector d’activitat, disminueix a tots, especialment a l’agricultura, seguida de la construcció i els serveis; la indústria és la de baixada més discreta. L’únic col·lectiu que creix és el de persones sense ocupació anterior, que són bàsicament els menors de 25 anys.

Territorialment, a totes les quatre demarcacions ha disminuït l’atur, encapçalades per Girona i Lleida, mentre que a Barcelona és on ha baixat menys.

Pel que fa al Maresme, veiem que l’atur ha baixat respecte del mes passat i també respecte de fa un any, seguint la mateixa dinàmica que la resta d’àmbits territorials. 

A la comarca l’atur ha disminuït a 23 dels 30 municipis, s’ha mantingut a 3 i ha augmentat a 4. El repunt més important s’ha produït a Arenys de Munt. Un altre mes el ritme de l’atur al municipi és diferent al de la resta de municipis del nostre entorn proper i ampliat.

Cal recordar que a les dades d’atur no hi ha incloses les persones afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació, per no estar considerades dins la classificació d’atur registrat.

Taxa d’atur registral

La taxa d’atur reflecteix la relació entre la població activa (en situació de treballar) i les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació. La taxa d’atur és un valor relatiu que representa el pes de la població aturada respecte del total de la població activa. Com més baix és aquest valor, més bona és la situació de l’atur.

Cal indicar que la taxa d’atur dels darrers mesos és provisional, però ens serveix per veure l’evolució de l’atur en el territori.

Gràfic 3: Evolució de la taxa d’atur d’Arenys de Munt des d’abans de la pandèmia
Dades d'atur octubre 2022

Podem veure al gràfic 3 que Arenys de Munt no només ha recuperat la taxa d’abans de la pandèmia (9,8% al febrer de 2020), sinó que l’ha millorada (9,2% octubre 2022).

A la comparativa de la taxa d’atur del municipi amb la comarcal, provincial i nacional (vegeu gràfic 4) s’aprecia que la taxa municipal és sempre inferior a la resta, que la importància numèrica del mercat de treball de la demarcació de Barcelona fa que la mitjana nacional sigui sempre similar a la barcelonina i, finalment, que la taxa d’atur comarcal és la més elevada.

Gràfic 4: Comparativa de la taxa d’atur trimestral en els diferents àmbits territorials
Dades d'atur octubre 2022


Font de les dades:

Observatori del Treball i Model Productiu. Generalitat de Catalunya:
• Nota d’atur registrat. Octubre 2022. Data d’actualització: 3/11/2022
• Atur per comarques i municipis. Dades d’octubre 2022. Data d'actualització: 3/11/2022
• Consulta interactiva de la taxa d’atur registral. Data de consulta: 2/10/2022

Informació Estadística Local. Hermes. Diputació de Barcelona.
• Indicadors. Mercat de treball. Atur registrat. Taxa d'atur registral. Data de consulta: 2/10/2022