Finalitza el projecte de prevenció de riscos a l'adolescència per al curs 2020-2021 a l'Institut Domènec Perramon

Última revisió 21-04-2021 13:29
21/04/2021

El passat dijous 8 d’abril es van fer els últims tallers del projecte de prevenció de riscos a l’adolescència que es desenvolupen a l’Institut Domènec Perramon.

Durant aquest curs 2020-2021 s’han fet un total de setze tallers. Aquest augment de tallers respecte als altres anys es deu a què l’any passat, a causa de la pandèmia, no es van poder realitzar i s’han dut a terme aquest nou curs escolar 2020-2021.

A primer d’ESO s’han fet un total de tres tallers: prevenció de consum del tabac, pantalles i xarxes socials, alimentació saludable.

A segon d’ESO s’han fet un total de tres tallers: alimentació saludable, pantalles i xarxes socials, sexualitat i afectivitat.

A tercer d’ESO s’han fet un total de quatre tallers: xerrada “I tu, què saps?” (prevenció de drogues), obra de teatre No em ratllis (prevenció d’alcohol, tabac i drogues en l’oci nocturn), autoprotecció i suport vital bàsic i, per últim, sexualitat i afectivitat.

A quart d’ESO els tallers realitzats han estat: xerrada “I tu, què saps?” (prevenció de drogues), obra de teatre No em ratllis (prevenció d’alcohol, tabac i drogues en l’oci nocturn), desmitifica l’alcohol, sexualitat i riscos derivats (l’embaràs de la Sònia).

I, finalment, a primer de batxillerat s’ha portat a terme el taller de sexualitat i riscos derivats (“L’embaràs de la Sònia”).

La majoria d’aquestes activitats han estat subvencionades mitjançant el Catàleg d’Activitats per a la Salut de Diputació de Barcelona, excepte el taller de prevenció de drogues de tercer d’ESO, que l’ha dut a terme el Projecte Home, ONG que treballa pel tractament i la prevenció de les drogodependències, i l’obra de teatre No em ratllis, portada a terme per l’associació Teatracció, activitats finançades per l’Ajuntament.

El projecte de prevenció de riscos a l’adolescència dut a terme a l’Institut Domènec Perramon té per objectiu donar la informació necessària en temes de salut i addiccions en un entorn d’oci per tal de prevenir les conseqüències negatives derivades d’aquests. A més, el treball fet a les aules està centrat en la dinàmica i la reflexió, fet que ajuda a què el missatge que es vol donar arribi des de la presa de consciència de cada alumne/a.

Institut Domènec Perramon
Institut Domènec Perramon