Nova màquina per al control de microxipatge de gossos

Última revisió 05-11-2020 12:31
05/11/2020

L’Ajuntament ha adquirit una màquina per detectar si els gossos porten microxip, tal com obliga la llei. La policia serà l’encarregada de fer els controls i els propietaris de gossos que no estiguin microxipats seran sancionats segons preveu la llei.

Control de microxipatge de gossos
Control de microxipatge de gossos