Suspensió i interrupció de terminis en els procediments administratius en curs (2)

Última revisió 25-06-2020 20:25
18/03/2020

Com a complement a la notícia que es va publicar ahir, i per tal d’aclarir-la, s’informa que la suspensió temporal de terminis afecta els procediments de cobrament d’impostos, taxes, cànons, preus públics, multes, sancions i fraccionaments concedits durant la vigència de l’estat d’alarma. Aquestes mesures afecten tant l’Ajuntament d’Arenys de Munt com l’empresa municipal GUSAM.