Tancament de l'oficina de l'Organisme de Gestió Tributària

Última revisió 25-06-2020 20:25
27/03/2020

D’acord amb l’estat d’alarma decretat pel govern de l’Estat, i en aplicació de les mesures excepcionals que ha adoptat la Diputació de Barcelona davant la situació generada per l'evolució del coronavirus COVID-19, les instal·lacions de l’Organisme de Gestió Tributària romandran tancades mentre duri aquesta situació excepcional.

L’atenció al contribuent es mantindrà a través dels següents canals:

Per conèixer les dates de finalització de pagament voluntari dels tributs, podeu consultar el web www.orgt.diba.cat.