Cita amb càrrec electe o tècnic/a municipal

Aquest tràmit permet demanar una cita per ser atesos per un càrrec electe (alcalde, regidor) o per personal tècnic municipal.

 

Normativa general que afecta al tràmit

  • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
  • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Efectes del silenci administratiu

  • Per la naturalesa del tràmit no es contempla.
  • Normativa reguladora del silenci administratiu
  • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
  • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Canals de tramitació

PresencialmentOficina d'Atenció a la Vila (OAV)Rambla Francesc Macià, 59 planta baixa08358 - Arenys de Munt (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari. Iniciar el tràmit per internet

Preu

Gratuït.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 04-11-2019 10:48