Petició de recollida de mobles i andròmines

Aquest tràmit permet sol·licitar el servei destinat a la recollida de mobles, fustes i trastos vells, complint les condicions que fixi l'Ajuntament.
L'interessat ha de trucar a Recolte (900 402 033) de dilluns a divendres de 8 a 19 h per tal de concertar data i hora de recollida.

Requisits a complir

 • L'interessat ha de trucar a Recolte (900 402 033) de dilluns a divendres de 8 a 19 h per tal de concertar data i hora de recollida.
 • Els usuaris han de deixar els voluminosos els dies convinguts en la trucada telefònica, en el punt que se'ls indiqui convenientment.
 • No es poden abocar quantitats superiors a 150 kg de pes o bé un volumsuperior a 1 m3. en aquest cas caldrà portar-los a la deixalleria.
 • En cap cas els voluminosos dipositats a la via pública poden impedir el lliure pas de vehicles i vianants.

Tràmit pas a pas

 1. Trucar a Recolte per concertar data i hora.
 2. Portar els mobles i trastos vells el dia i hora al punt indicat.

Normativa general que afecta al tràmit

 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
 • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
 • Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Efectes del silenci administratiu

 • Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Normativa reguladora del silenci administratiu

 • Llei 39/2015, Procediment Administratiu Comú 
 • Llei 40/2015, de règim jurídic de les administracions públiques 
Tots els usuaris de residus domiciliaris d'Arenys de Munt

Canals de tramitació

TelefònicamentTel. 900 402 033

Preu

gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 08-11-2019 11:49