Mocions declaratives o de control


Són aquelles que tracten sobre participació política i no creen obligacions per al Consistori i tenen els següents requisits:

No necessiten el dictamen (informe) de la comissió informativa.

Promouen el debat polític en assumptes que no són directament de competència local, han d’incloure expressions que recullin el caràcter no resolutiu o també expressar el parer polític.

Figuren a la part del control de Ple.

Només podran ser tractades en les sessions ordinàries del Ple

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 03-02-2021 11:56